Sık Sorulan Sorular

Yabancı uyruklu öğrenci kabul ediyor musunuz?


Elit Eğitim Kurumları giriş koşullarını yerine getirdiği takdirde yabancı uyruklu öğrenciler de kayıt olabilir. 

Okulun ücret politikası hakkında bilgi verir misiniz?


Elit Eğitim Kurumları olarak sunduğumuz çağdaş eğitim ortamından ve olanaklardan olabildiğince fazla öğrencinin yararlanmasını hedefliyoruz. Okul Ücretleri ilan, tahsil ve iade sürecimiz, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yönetilmektedir. Okul ücretlerimiz ile ilgili bilgiyi Muhasebe departmanından alabilirsiniz. 

Sizi diğer okullardan ayıran özellik nedir?


Öğrenciler bir dünya vatandaşı olarak yetişir. Nitelikli bir akademik program uygulanır. Karakter gelişimi ön plandadır. Başarılı bir üniversite eğitiminin temelleri atılır. Öğrencilere ileri seviyede İngilizce ve ikinci bir yabancı dil verilir. Demokratik ve yeniliğe açık bir yönetim anlayışı vardır. Bireysel farklılıklara göre destek çalışmaları yürütülür.Yakın öğrenci takibi ve geribildirim sistemimiz vardır.

Okulunuzda Rehberlik çalışmalarının kapsamı nedir?


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Elit Eğitim Kurumlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü,  PreK-12 bütünlüğünde, koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla tüm öğrencilerin yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak onların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışır. Bu çalışmalarla bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefler.

Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir. 

Pandemi sonrası acil uzaktan eğitim sürecinde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmak için özel çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Öğrencilerimize yönelik  özel yaklaşımlar ve pratikler geliştirilirken, tüm seviyelerde çevrimiçi rehberlik dersleri ve ihtiyaç duyan ya da duyulan öğrencilerle google meet veya zoom  görüşmeleri sağlanmıştır. Günlük ev rutinleri oluşturma, yeni durumlara uyum, duygu oyunları, gevşeme egzersizleri ve özdenetim becerileri sürdürülen çalışmalardan bazılarıdır.

2020-2021 Akademik Yılında ise uygulanan farklı eğitim modelleri kapsamında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim süreçlerine yönelik özel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tüm okul seviyelerinde öğrencilerimizin sosyo-duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla rehberlik dersleri, öğrenme koçluğu, mentorluk çalışmaları yapılırken aynı zamanda öğrencilerimiz zorbalıktan sağlıklı beslenmeye kadar geniş bir skalada pek çok farklı uzmanla çevrimiçi rehberlik seminerlerde bir araya gelmektedir.

Eğitimde yaşanan alışkanlıklarımızdaki değişimle birlikte sürecin en önemli destekçilerden/paydaşlarından biri olan velilerimize yönelik de pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Düzenli olarak sağlanan veli bilgilendirme yazıları, bültenler ve makalelerin yanı sıra çevrimiçi yapılan bireysel veli görüşmeleri, veli paylaşım buluşmaları ve Veli-Uzman seminerleri ile velilerimizin sürece daha iyi adapte olmaları ve desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

Öte yandan her sınıf düzeyinde düzenli olarak gerçekleştirilen öğretmen oryantasyonu, Rehberlik-Öğretmen buluşmaları, bültenler, Uzman-Öğretmen seminerleri ve süpervizyonları ile akademik kadromuzun ihtiyacına yönelik alanlarda çalışmalar yapılırken duygusal destek sağlanması da esas alınmaktadır.

Disiplin politikanız hangi temellere dayanıyor?


Okulumuzda her seviyede olumlu disiplin anlayışı benimsenmiştir. Okul ortamının bütünlüğü içinde kullandığımız “ben dili”, “övgü yerine cesaretlendirme” ve “beden dili”nin kullanımı disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Bu yöntem ile amacımız öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı olmadan öz denetim geliştirmesini desteklemektir. Öğrencilere saygıyla yaklaşarak başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri bir okul ortamı yaratmaktayız. Bizim için gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, öğrencinin doğru davranış göstermesi, yani bu davranışı içselleştirmesidir.

Okulun kriz hazırlıkları nelerdir?


Elit Eğitim Kurumları olarak acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla  önlem ve süreçlerimizi düzenli olarak güncellemekte ve denetlemekteyiz. Okulumuzda,  muhtemel tehlikelerin risk analizi dahilinde tespit edilip, gerekli önleyici tedbirlerin alınması, önlenemeyen durumlarda acil müdahale edilmesi yönünde hazırlıklar, düzenli olarak yapılmaktadır. Hizmet aldığımız alt işverenler de bu plan dahilinde hareket etmektedirler. Bu bağlamda mevcut çalışmalarımızla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Elit Eğitim Kurumları Acil Durum Plan Notları

 • Acil Durum Hazırlık Planımız standart bir plandan daha kapsamlı olup farklı ekiplerin katılımıyla yürütülür. Bu ekipler ile düzenli tatbikatlar yapılıp, ekiplerin görevleri ile ilgili eğitimleri alması sağlanarak kurum çalışan ve öğrencilerin acil durumlara karşı hazır olması amaçlanır.

 • MEB tarafından mevzuata göre onaylanmış güncel Sivil Savunma Planlarımız mevcuttur.

 • Türkiye Deprem Yönetmeliklerine göre okul binalarımızda deprem dayanımı açısından olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

 • Koruma ve tahliye haberleşme şemalarımız acil durum planlarında  mevcuttur.

 • İnternet ve elektriğin kesildiği durumlarda haberleşme, kuruma ait telsizler ile gerçekleştirilmektedir.

 • Acil Durum Depomuzda barınma, korunma, sağlık ve gıda malzemeleri mevcuttur. Deprem sonrasında değerlendirmeler yapılmış olup, Sivil Savunma ve AFAD’ın istediği deprem anında ve sonrasında kullanılmak üzere gerekli olan tüm ekipmanlarımızın deprem depomuzda kullanılmaya hazır durumda olduğu yeniden teyit edilmiştir.

 • Acil durum yönlendirme levhalarımız her sınıf, ofis, koridor ve ortak alanlarda mevcuttur.

 • 2020 yaz döneminde okulumuzdaki tüm elektrik kabloları, alev yürümez kablolama sistemine dönüştürülmüştür. Olası bir acil durumda  elektrik kaynaklı sorun yaşanmasının önüne geçmek için, halojenfree özellikte elektrik ana kabloları, bina içi elektrik kabloları, data kabloları aynı özellikte kablo ile değiştirilmiştir. Olası acil durumlarda da sorun yaşamamak için elektrik sisteminin acil durum butonu ile kapatılması sağlanmıştır.

 • Kazan dairesinde deprem ya da benzeri acil durumlarda oluşabilecek gaz kaçaklarına karşı exproof gaz algılama sistemi mevcuttur. Olası gaz kaçaklarında sistemsel bir sorun yaşanmaması için, kazan dairesindeki tüm bileşenler kapatılarak gaz akışı sonlandırılmaktadır. Aynı zamanda kazanlara giden elektrik bağlantısı da kesilmektedir.

 • Okulumuzda tüm donatılarda YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) uygulanmıştır. Bina içindeki her türlü hareket eden dolap ve diğer mobilyalar sabitlenmiştir. Kapılarda stoper ve parmak koruyucuları, pencerelerde koruyucular, sıra ve masa köşelerinde silikon koruyucular, merdiven ve trabzanlarda pleksi koruyucular, keskin kenarlarda darbe emici süngerler mevcuttur. Merdivenlerde kaydırmaz bant, bazı zeminlerde kaydırmaz zemin uygulaması yapılmaktadır.

 • Öğrenci ve çalışanlarımızda güvenli yaşam bilincini geliştirmek için her akademik yıl içerisinde en az iki kez deprem, en az iki kez yangın tatbikatı yapılmaktadır.

 • Öğrencilerimize AKUT tarafından yaş gruplarına özel olarak belirli aralıklarla seminerler verilmektedir. 

 • Çalışanlarımız için İSİG ve İlkyardım eğitimlerinin yanı sıra, AKUT bilinçlendirme seminerleri de düzenlenmektedir.  2020-2021 Akademik Yılı boyunca çeşitli seminerler planlanmıştır.

Bu önlem ve süreçlerimize paralel olarak,  deprem sarsıntısının hissedilmesi durumunda aşağıdaki acil durum adımları uygulanır. Sarsıntı boyunca sınıflarda ve okul alanlarında çök-kapan-tut uygulanır.

1-) Sarsıntı geçer geçmez görevli acil durum ekiplerinin alarm butonunu kırması ile birlikte tahliye alarmı verilir.

2-) Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin liderliğinde düzenli bir şekilde binalardan tahliye edilir.

3-) Her Birim, kendileri için belirlenmiş olan toplanma alanında toplanır, depremin şiddetine ve süresine bağlı olarak acil durum ekiplerince çadır salona yönlendirilir.

4-) Depremin şiddetine bağlı olarak belirlenen bekleme süresinin sonunda, okul kapalı alanları acil durum ekipleri tarafından kontrol edilerek içeri girilmesinin güvenli olduğu tespit edilir.

5-) Öğrenci ve çalışanlar güvenli ve düzenli bir şekilde sıra ile binalara yönlendirilir.